Freimarka

Rekreasjons- og friluftsområde for alle som er glade i å ferdes ute i naturen

Freimarka

Rekreasjons- og friluftsområde for alle som er glade i å ferdes ute i naturen

Freimarka

Rekreasjons- og friluftsområde for alle som er glade i å ferdes ute i naturen

Freimarka

Rekreasjons- og friluftsområde for alle som er glade i å ferdes ute i naturen

Freimarka

Rekreasjons- og friluftsområde for alle som er glade i å ferdes ute i naturen

Freimarka

Rekreasjons- og friluftsområde for alle som er glade i å ferdes ute i naturen

Velkommen til Freimarkas venner

Freimarkas venner er en frivillig og uavhengig organisasjon. Foreningens formål er å være med på å utvikle Freimarka som rekreasjons- og friluftsområde for alle som er glade i å ferdes ute i naturen. I samarbeid med grunneiere, Kristiansund kommune og andre ønsker vi å være med på planlegging, bygging og vedlikehold av turveier og stier på Freiøya.

Meld deg inn som støttemedlem

Ingen dugnadsplikt!

Aktuelt

 

Se mer på vår Facebookside og Instagram