Styret i Freimarka Venner 2023

Styremedlemmer 2023

Fra venstre:

Leif Furre, Toivo Brennløkken, Siw Toril  Kjørsvik, Lars Ola Fiske (leder), Målfrid Guldstein, Rune Nordvik, Espen Holten Baafjord.

Reidun Flatøy var ikke tilstede da bildet ble tatt.

0
Feed