Utvidelse av lysløype under planlegging

Frei IL og Freimarkas venner planlegger utvidelse av eksisterende lysløype til en rundløype på ca 3,2 km.

Vi er klar til å sende inn søknad om tippemidler, men vi er avhengige av å skaffe noe egenkapital. Lysløypa har en kostnadsramme på 650 000 kroner. Vi søker om tippemidler på 300 000 kroner og vi har inne en søknad til Kristiansund kommune på 200 000 kroner. Frei IL har satt av kroner 50 000 til formålet. Det betyr at vi mangler ca 100 000 kroner.


Stolperulling
Freimarkas venner kjører i gang en aksjon som vi kaller stolperulling. For kroner 3000 får din bedrift en logo på en stolpe i 5 år, samt firmanavnet på infotavle ved parkeringsplassen på prestmyra. Dette er en unik mulighet, men vi har begrenset antall stolper.

Vi har som mål å få lys på den ny lysløypa i løpet av høsten 2018. Oldefar til Nils Frey bygde denne vannposten i 1889, denne er starten på lysløypa. "Gammel" Nils viser at vannposten er like fin i dag. Så vi kan si at ting har tatt litt tid

Kart ny lysløype 14. mars.pdf (502,46 KB)

Vandpost Prestmyra.pdf (313,36 KB)

0
Feed