Tillatelse til å etablere turvei - Prestmyra

I dag mottok Freimarkas venner tillatelsen fra Kristiansund kommune om å etablere turveien på Prestmyra.

Vi vil begynne å arbeide på veien så snart forholdene ligger til rette og vi har avtale om opplasting av masser ved Svenskesvingen om utlegging av masse på veien. Jeg starter med å organisere noen som kan kjøre inn masser med traktor. Noe dugnadsarbeid i form av handkraft må vi regne med. Vi får løfte i flokk. Kommunen har noen grusmasser liggende som vi får benytte sier en oppglødd leder i Freimarkas Venner - Leif Furre.

0
Feed