Representater fra Dugnadsløftet

Tildeling via Dugnadsløftet

Freimarkas venner har vært så heldige å få tildelt 50 000 kroner fra Dugnadsløftet via Gjensidige/Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal til utbedring av vei ved den nye lysløypa på prestmyra og til etablering av ny rasteplass.

Vi ønsker å si tusen takk til Dugnadsløftet ved Vidar Skaar (fra høyre), Kari Buvik og Randi Pedersen.

Vi fikk forklart at tildelinger skjer kommunevis i Nordmøre og Romsdal basert på antall personer som har forsikring i Gjensidige for hver kommune. Forsikring i Gjensidige gir kundeutbytte, men gir også stor støtte til frivillig arbeid i forhold til kultur og idrett.

Vi har fått til svært mye på grunn av støtten vi har fått fra Dugnadsløftet.

0
Feed