Status rundløypa ved Prestmyra

Vi venter nå bare på en skriftlig tillatelse fra grunneieren Opplysningsvesenets Fond

Som dere kjenner til arbeider vi (sammen med Frei Idrettslag) med å lage en 3,2 kilometer lang turløype ved Prestmyra som skal knyttes sammen med lysløypa. Dette vil bli en flott turløype og vi er klare til å starte med arbeidet straks vi har tillatelse til dette. Det som gjenstår er en skriftlig tillatelse fra en av grunneierne (Opplysningsvesenets fond). Kristiansund kommune hjelper oss med å skaffe denne tillatelsen, men det tar tid å få tillatelsen skriftlig. Vi har fått en muntlig beskjed om at dette er i orden, men det formelle må på plass først. 

Freimarkas venner hadde håpt at alt skulle være på plass tidligere i vinter slik at arbeidet kunne bli startet mens det var tele i jorda.
Vi kommer tilbake med mer informasjon straks vi vet mer

0
Feed