Rydding av miljøforsøpling på Harpskaret

Freimarkas venner og Ørnvika og Ånes velforening tar grep og ordner opp.

Freimarkas venner og Ørnvika og Ånes velforening tar grep og ordner opp. Vi fikk tips om at det var dumpet farlig søppel i naturen ved Harpskaret. Dette var så mye søppel at vi ikke kunne forvente at turgåere kunne ta det med seg. Vi fikk levere avfallet til Lerøy Midt. Selve eternittplatene vil bli levert til kommunen, da dette er meget farlig avfall. Vi har lagt inn noen bilder og video. En av videoene viser også hvordan det ble etter vi var ferdige med ryddingen.


Video 1

Video 20
Feed