Referat fra årsmøtet i Freimarkas venner

Sted: Ørnvik/Ånes velhus, dato: 2. mars 2017 kl. 18.00, antall medlemmer tilstede: 15


Årsmøte 2016 – Protokoll
Sted: Ørnvik/Ånes velhus
Dato: 2. mars 2017 kl. 18.00

Antall medlemmer til stede: 15

Saker som ble behandlet:

1. Valg av møteleder: Per Kvalvik
    Valg av referent: Rannei Husby Furre
    Valg av 2 til å skrive under møteboka: Rune Nordvik og Lars Ola Fiske
2. Godkjenning av sakliste og innkalling. (Årsmøteinnkalling sto i TK onsdag 15. februar og er lagt ut på hjemmesida 16. februar). Godkjent.
3. Godkjenning av årsberetning. Godkjent
4. Godkjenning av regnskap. Godkjent
5. Arbeidsplan for kommende år. Gjennomgått.
6. Budsjett med fastsetting av kontingent. Vedtak: Budsjett ikke lagt fram.
7. Valg


  • Valg av leder: Leif Furre, gjenvalg for 1 år
  • Valg av kasserer: Rein Are Jensen, gjenvalg for 2 år
  • Valg av styremedlem: Rune Nordvik ny. Valgt for 2 år.
  • Valg av varamedlem: Helge Maur gjenvalgt for 1 år
  • Valg av varamedlem: Ole Henning Ødegård valgt for 1 år
  • Valg av 1 medlem i valgkomiteen: Jonas Holten valgt for 3 år
  • Valg av revisor: Tor Gundersen 1 år. Gjenvalg

Det nye styret i Freimarkas venner blir da slik:
Leif Furre, leder
Alf Gundersen, nestleder
Per Kvalvik, sekretær,
Rein Are Jensen, kasserer
Rune Nordvik, medlem.
Varamedlemmer: Helge Maur og Ole Henning Ødegård


Freimarka dugnad 2016.pdf (48,67 KB)

Freimarka årsmøteprotokoll 2. mars 2017.pdf (51,03 KB)
0
Feed