Merking i Freimarka

Det er ikke greit at noen har malt røde merker på en del trær i området Kvalvåg-Bjerkestrand for å markere en sti.

Dette er et område som er avmerket som viltområde i kommunens friluftsplan. Grunneier har ikke gitt tillatelse til å merke sti i området og er skuffet over at noen tar seg til rette på denne måten. Grunneier ber om at merkingen blir overmalt med en brunfarge av den som har gjort dette. Selv om friluftsloven sikrer fri ferdsel i marka, kan en ikke ta seg til rette på annenmanns grunn. Det er hjorte -og rådyrjakt fram til jul. La oss vise hensyn og ikke gå utenom stier og skogsveier i denne perioden. Freimarka ligger der til fri benyttelse av oss som er glad i å ferdes i skog og mark, men vi må huske på at den også er tilholdssted for vilt og fugler.

0
Feed