Hvorfor Freimarkas venner?

Freimarka er ikke bare marka for innbyggere i Frei men for alle i Kristiansund kommune.

Freimarka er ikke bare marka for innbyggere i Frei men for alle i Kristiansund kommune. I tidligere tider var «Indrefileen» av øya mye benyttet til turer på ski. Dette har endret seg, men de dagene det er skiføre er det fullt på parkeringsplassen på Prestmyra. Ved enkle midler som å lede bort vann fra skitraséene og kviste litt, kan man få bedre løyper. Dette krever ikke mye penger, men en liten dugnadsinnsats fra alle. Etter Friluftsloven er det fri ferdsel i utmark for turgåere, syklister etc. Men, det forbudt for motorisert ferdsel. Med andre ord marka er «din» men det forplikter. 


Det er noen begrensninger, det er f.eks. ikke lov å gå gjennom plantefelt. Med de vintrene vi har hatt de senere år vil Freimarkas betydning som rekreasjonsområde på bar mark være vårt satsingsområde. Hvis de turveiene/stiene vi tilrettelegger for fotturer også kan benyttes på ski om vinteren er det en bonus. Freimarka kan vi definere som friluftsområdene som ligger mellom riksvei 70 fra Flatset til Rensvik og fylkesvei 265 fra Flatset til Rensvik.

Vi skal ikke glemme at vi har fine områder utenfor disse grensene også, f.eks. Freikollen. Det er mer enn nok av oppgaver å ta fatt på, og her kommer dere inn som har interesse i å ferdes i skog og mark. Frei Idrettslag har i nesten 2 år arbeidet for å lage en rundløype fra «Svenskesvingen» inn til skogsveien som går mot skytterbanen og knyte den sammen med den lysløypa vi har i dag. Vi vil da få en rundløype på ca 3,2 kilometer. Dette har vært et dugnadsarbeid med støtte av kommunen. Idrettslaget har vært den største bidragsyter. Initiativtakerne til Freimarkas venner ønsker sammen med kommunen og idrettslaget å få realisert planene. Kommunen har ikke midler til prosjektet nå, men vil bistå med nødvendige søknader til grunneiere om tillatelse. Vår oppgave i Freimarkas venner er å skaffe midler til å fullføre rundløypa.

Arbeidet må gjøres på vinteren når det er tele, så det haster å komme i gang. Dette er et eksempel på hva vi kan gjøre. Men det er så mye mer.Vi som bruker marka «sliter» på stiene. Stikkutturer er et slikt eksempel. Stikkutturer fører til større interesse for turer (og det er bra), men med det underlaget vi har på Nordmøre gir det slitasje.
Her på Frei har vi for eksempel Sillvolnesåsen og Hysåsen. Deler av stiene er sundtråkket slik at det vil gå lenge før naturen reparerer skadene. Freikollen er vel det eksemplet som tydeligst viser belastningen på stiene. Det er positivt at vi bruker marka til trim og friluftsliv, men da må vi også bidra med på å bøte på skadene. Det kan vi gjøre fellesskap ved å gå sammen i Freimarkas venner.

Freimarkas venner

0
Feed