Helårs turvei over Freiøya

Torsdag 11. januar var vi på befaring i Freimarka for å se på hvor vi skal legge den nye trasèen for helårs turvei over Freiøya.

Olav Thingnæss og Per inge Storvik fra kommunen deltok, sammen med Bent Gimnes og Jonas Hjellnes fra Freikollheis.Vi så på flere alternativer og disse ble kjørt opp med snøscooter. .Lørdag 13. januar tok vi en ny runde i området ved Brattåsen sammen med Kjell Robert Birkelund fra Birkelund Maskin. Hans erfaring med bygging av skogsveier kom til nytte og ved hans hjelp ble vi enige om en nærmere undersøkelse av en av trasèene. Dette vil bli gjort uken etter. Vi trenger hjelp til å rydde skog før vi kan undersøke grunnforholdene og planlegger dugnad tirsdag 16. januar.

0
Feed