Helårs turvei fra Prestmyra til Harpskaret

Per Inge Storvik, Olav Thingnæs fra Atlanten idrettspark og Leif Furre fra Freimarkas venner har vært på befaring i Freimarka.

Dette for å se på muligheten til å knytte sammen skogsveiene mellom Harpskaret og Prestmyra.
Resultatet av befaringen vil det bli orientert om på årsmøtet til Freimarkas venner. Årsmøtet holdes 2. mars kl. 18.00 i Ørnvik/Ånes velhus.

0
Feed