Handlingsplan 2017/2018

Her kan du lese handlingsplanen til Freimarkas venner for 2017/2018

Turvei/rundløype med universell standard

Freimarkas venner vil søke om tilskudd til oppgradering til universiell standard av turveien som går rundt Jonsokhaugene. Det er den samme veien som den framtidige lysløypa skal ligge. Universell standard vil si at turstien bygges slik at funksjonshemmede kan bruke den.


Helårs turvei fra Harpskaret til Prestmyra

Det mangler et lite stykke før skogsveiene i området kan knytes sammen. Per Inge Storvik og Olav Thingnæs fra Atlanten Idrettspark og Leif Furre var på befaring i området 14. februar for å se på alternative løsninger.

Alt 1 er å forlenge skogsveien som kommer fra Harpskaret opp til den eksisterende skiløypa. Dette gjelder ca. 100 meter, og her kreves det gravemaskin for å planere skogsveien videre. Dette er den korteste strekningen, og en trenger antagelig ikke å tilføre masser. Viser til kart.

Alt 2 er å følge den eksisterende skiløypa som også starter fra skogsveien fra Harpskaret og opp til det samme punktet som alt 1. Denne strekningen er på ca 200 meter og delvis over bløt myr. Her må det tilføres grusmasser. Freimarkas venner må søke om dispensasjon fra Kommuneplana for å bygge turvei i LNF-områder på Frei. Det kan søkes om tippemidler til dette prosjektet, søknadsfrist er 15. september. Viser til kart.

Merking og skilting av turveier/stier
Leif Furre har vært i møte med Bente Elshaug i kommunen om merking i området vi kaller Flatsetmarka. Vi er enige om å lage en plan for merking av rundløyper i området med utgangspunkt ved den gamle fabrikken som ligger ved Flatsetkrysset. Vi har søkt om midler til skilt. Vi planlegger at dette skal være på plass i løpet av våren.
Leif Furre har vært i kontakt med Ørnvik/Ånes velforening og Rensvik velforening om et samarbeid for å gjøre det samme i deres område.

Utarbeide nytt turkart for hele Frei
Freimarkas venner skal starte arbeidet med å lage et digitalt kart som vil vise de mest brukte turveier/stier på hele øya. Vi vil undersøke muligheten for et samarbeid med KNT om dette.

Opprusting av eksisterende turveier/stier
Dette er nødvendig for å begrense slitasje på selve stiene og området rundt. Vi gjør det primært ikke for at turgåere skal gå tørrskodd i marka, men det er naturligvis en bonus.

Wernerhytta trenger å få nytt tak på den vestre delen. Vi I Freimarkas venner synes det er viktig at hytta blir tatt vare på og har kontaktet eier May Britt Karlson og tilbudt henne vår hjelp. Per Gundersen har sett på taket og vil stå for den faglige delen, men han trenger flere snekkerkyndige personer til arbeidet.

0
Feed