Gjensidige støtter vårt arbeid i Freimarka

Takk til @Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal som gjennom Dugnadsløftet har gitt oss støtte til bygging av helårs turvei over Freiøya.

FV har fått kr 120 000 fra Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal til bygging av en helårs tur/skiløype over Freiøya. Dette er et viktig bidrag som gjør at vi kan starte med arbeidet på turveien så snart vi får tillatelse fra Kristiansund kommune. Turveien vil gå fra Prestmyra til Harpskaret og vil i hovedsak følge skogsveiene som ligger der i dag.


Ny skiløype,helårs turløype.pdf (393,97 KB)

0
Feed