Freimarkas venner er herved stiftet

Freimarkas venner er nå stiftet - 28 personer tegnet seg som medlem ved starten.

Torsdag 26. november 2015 ble Freimarkas venner formelt stiftet på møte ved Rensvik Samfunnshus. Det var møtt opp 34 personer til informasjons- og stiftelsesmøtet som ble ledet av initiativtaker Leif Furre.

I pausen mellom møtene tegnet 28 personer seg som medlem som da også fikk stemme- og talerett ved stiftelsesmøtet. Årskontingenten er satt til kr 200,-

Følgende personer ble valgt inn i det første styret som skal vare fram til årsmøtet i februar:

Leder: Leif Furre
Nestleder: Terje Tønnesen
Kasserer: Rein Are Jensen
Sekretær: Per Kvalvik
Styremedlem: Geir Haanshuus
1. vara: Helge Maur
2. vara: Egil Djupvik

Tegn deg som støttemedlem ved å klikke her!
Vedlagt til denne artikkelen finner du vedtektene som ble vedtatt.

vedtekter for Freimarkas venner.pdf (99,1 KB)

0
Feed