Freimarka og Gjensidige er sant

Randi Pedersen fra Gjensidige Nordmøre og Romsdal var med på åpningen av første byggetrinn av turveien Jonsokhauan rundt.

Gjensidige sammen med andre sponsorer gjorde det mulig for Freimarkas venner å lage vei over Mærradike. Vi har nå en rundløype på ca 3 km som går inn fra Storbakken og tilbake til Storbakken rundt Jonsokhauan. Søndag feiret vi oss selv og våre samarbeidspartnere med en liten markering ved gapahuken ved Svenskesvingen. Frei skolekorps deltok med friluftskonsert. Løypa er grovplanert og har en verdi på ca kr 300 000 inklusiv stor dugnadsinnsats.

0
Feed