Årsmøte 2016

Sted: Frei Grendahus Tidspunkt: 16. februar 2016. 17 stemmeberetige medlemmer møtte.

Protokoll fra årsmøte i Freimarkas venner 


Sted: Frei Grendahus
Tidspunkt: 16. februar 2016.
17 stemmeberetige medlemmer møtte.

Saksliste:
1. Valg av møteleder: Leif Furre
    Valg av referent: Helge Maur
    Valg av to til å skrive under møteboka: Olav Inge Birkelund og Stig Håholm.
2. Godkjenning av sakliste og innkalling.
3. Årsberetning godkjent og legges ved protokollen.
4. Regnskap godkjent og legges ved protokollen.
5. Arbeidsplan for kommende år godkjent og legges ved protokollen.
6. Budsjett med fastsetting av kontingent godkjent og legges ved protokollen
7. Vedtektsendring
  • Styreleder velges for ett år, øvrige styremedlemmer velges for to år.
  • Varamedlemmer velges for ett år.
  • Styret for 2016 får da følgende funksjonstid: styreleder ett år, nestleder og sekretær to år, kasserer og styremedlem ett år.
8. Valg av styreleder: Leif Furre.
9. Valg av nestleder: Alf Gundersen.
10. Valg av kasserer: Rein Are Jensen.
11. Valg av sekretær: Per Kvalvik.
12. Valg av styremedlem: Geir Haanshuus.
13. Valg av to varamedlemmer: Helge Maur, Egil Djupvik.
14. Valg av revisor: Tor Gundersen.
15. Valg av tre medlemmer til valgkomiteen: Johan Arnt Solli Sæther (leder), valgt for 3 år, Olaf Torvik, valgt for 2 år, og Trond Wollan, valgt for 1 år.

årsmøtereferat2016.pdf (17,57 KB)
0
Feed